Search
Saturday, September 22, 2018

KKTC Orman Dairesi Müdürlüğü

Genel Bilgiler


K.K.T.C. Orman Dairesinin başlıca görevleri;

·         Ülkenin başta odun hammaddesi olmak üzere orman ürünlerine olan ihtiyacını ormanların verim gücü ölçüsünde ve devamlılık prensibi içerisinde kısmen   karşılamak,

·         Ülke ormanlarını korumak, verimsiz orman alanlarını verimli hale getirmek, geliştirmek,

·         Orman vasfı taşıyan, ancak orman sınırları içerisinde yer almayan alanları orman rejimine dâhil ederek ağaçlandırmak,

·         Orman toprağını korumak, yurt savunmasına katkıda bulunmak, su rejimini düzenlemek ve tabiatı korumak,

·         Yurt güzelliğini artırmak,   ormanlarda tesis edilen milli park orman içi dinlenme yerleri ve piknik yerleri ile    halkın giderek artan rekreasyon ihtiyaçlarını karşılamak, orman alanlarındaki av ve yaban hayatı kaynaklarını    geliştirerek turizmin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

           Bu şekilde belirlenen ormancılık politikasının ana hatları, orman varlığının korunmasını,   devamlılık prensibine göre amenajman plânlarına uygun olarak işletilmesini ve orman servetimizin geliştirilmesini öngörmektedir.Vizyonumuz;

Ülkemizin iklim şartlarına uygun sürdürülebilir bir ormancılık anlayışı içerisinde insana, doğaya ve çevreye saygı duyan bir kurum olmak.Misyonumuz;

 Ülkemiz sınırları içerisinde mevcut orman varlığını her türlü tehlikeye karşı korumak, mevcudiyetini artırmak ve çağımızın getirdiği teknolojik yenilikleri de kullanarak ormanlarımızı en iyi şekilde yöneterek sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için var gücümüzle çalışmak.

 

Copyright 2018 by DNN Corp Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top