Search
Saturday, September 22, 2018

KKTC Orman Dairesi Müdürlüğü

ORMAN DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Şubeler 


Müdür
Müdür Muavini
Şubeler:

  AEK (Ağaçlandırma, Erozyon Kontrol, Milli Parklar ve Orman içi Mesire Yerleri Şubesi)
 a) Ağaçlandırma Planları ile Projelerini hazırlar, uygular ve Fidanlıklar kurarak çalışmalarını düzenler.
 b) Erozyon sahalarında gerekli teknik tahkimat, kültürel, idari ve emniyet önlemlerini alır.
 c) Çevre sorunlarının çözümünde gerekli önlemleri alır.
 d) Devlet sınırları dahilinde Milli parklar ve Mesire yerleri kurar.
 e) Park, bahçe, peyzaj düzenlemeleri yapıp uygular ve av üretme sahaları kurar.

  AEA (Amenajman Eğitim-Araştırma Şubesi)
 a) Orman Amenajman ve Silvikültür plan ve projelerini yapar ve uygular.
 b) Orman Tapu ve Kadastro hizmetlerini yürütür, gerekli haritaları yapar.

 c) Hizmet içi eğitimleri düzenler, yurt içi eğitimler için gerekli temas ve koordinasyonu sağlar.
 d)Ormanların kalite ve kantitesini yükseltmek için araştırma yapar, yayınları izler ve tasnif eder.
 e)Tüm faaliyetlerin istatistiğini tutar ve yayınlar.


  KFM (Koruma, Faydalanma ve Mekanizasyon Şubesi)
 a) Orman Korumasının plan ve projelerini yapar ve uygular.
 b) Orman ürünlerini standartlara uygun olarak pazarlar ve fiyat analizlerini yapar.
 c) Devlet sınırları dahilinde faydalanmayı ( Kesim ve nakliyatı) programlar ve denetler.
 d) Dairenin haberleşme şebekelerini kurar ve çalıştırır.
 e) Orman yol şebekesinin planlarını hazırlar ve trafiğe açık bulundurur.
 f) Odun hammaddesi işleyen atölyeler ile kömür ocaklarının kaydını tutar ve denetler.


Copyright 2018 by DNN Corp Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top