Search
Saturday, September 22, 2018

KKTC Orman Dairesi Müdürlüğü

Orman Yasası, diğer ilgili yasalar, Tüzük ve Emirnameler

Orman Yasası 

1 Ocak 1941 tarihinde yürürlüğe girmiş olan ve Fasıl 60 Orman Yasası olarak isimlendirilen yasa 1878-1960 İngiliz döneminde yapılarak kanunlaşmıştır.

1995 yılında revize edilerek bazı değişikler yapılan yasa şu anda yürürlükte olup Orman Yasası olarak uygulanmaktadır. (FASIL 60 ORMAN YASASI)


Keçiler Yasası 

1949 Yılında yürürlüğe giren ve Fasıl 66 Keçiler yasası olarak isimlendirilen bu yasa orman alanlarında zararlı olabilecek keçi sayısının azaltılması, belirli köylerde bu keçilerin yasaklanması, orman alanlarında otlatma hakkı verilmesi gibi daha birçok konulardaki hakları düzenleyen yasadır. (FASIL 66 KEÇİLER YASASI)    

 

Copyright 2018 by DNN Corp Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top